www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Kế hoạch 2011-2015

Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 của Bộ GTVT vinh dự được đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự án kêu gọi đầu tư

Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, liên danh nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 đã tổ chức thi công gói thầu đầu tiên thuộc dự án đường Vành đai 3, giai đoạn 2.