www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Thông báo về việc sử dụng Website phiên bản mới của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Website phiên bản mới của Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức được đưa vào sử dụng thay thế Website cũ kể từ ngày 1/1/2016.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Thông báo số: 174/TB-TCĐBVN ngày 28/10/2015 về việc giao Trung tâm Công nghệ thông tin đường bộ (CNTTĐB) triển khai giao diện mới của Website Tổng cục ĐBVN, Trung tâm CNTTĐB đã tổ chức thiết kế website phiên bản mới và đưa vào sử dụng thử nghiệm.

Trong thời gian chạy thử nghiệm, Trung tâm CNTTĐB đã chỉnh sửa một số  nội dung trên Website mới cho phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu của một Cổng thông tin điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo và hoạt động của Tổng cục.

Website phiên bản mới của Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức được đưa vào sử dụng thay thế Website cũ kể từ ngày 1/1/2016.

Trong quá trình sử dụng, các ý kiến góp ý cho Website Tổng cục ĐBVN, đề nghị các cơ quan đơn vị gửi bằng văn bản về Trung tâm CNTTĐB đồng thời gửi theo địa chỉ hộp thư điện tử: ttcnttdb@drvn.gov.vn

Trân trọng thông báo.