www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Thông tin nhà thầu

       Trước tình hình chậm tiến độ thi công Gói thầu NIP-CP11 cải tạo nâng cấp Km149+600- Km173+438 đoạn Nam Định- Lạc Quần, QL21 địa phận tỉnh Nam Định trong khuôn khổ dự án WB4, ngày 27/8/2010 Tổng cục ĐBVN đã gửi thư cảnh báo tới nhà thầu Vinaconex là nhà thầu trúng thầu thi công gói thầu nói trên. Sau đây là toàn văn thư cảnh báo.